Emigranten Brazilië

Emigranten naar Brazilië

Meerdere familieleden Theunisse zijn in de 19e eeuw geëmigreerd naar Brazilië, zij hoopten daar een beter bestaan te kunnen krijgen.
Onder valse beloften als vruchtbare eigen grond en huis hebben zij de zware overtocht gemaakt.
Eenmaal daar aangekomen was er daar niet veel meer dan wildernis en onontgonnen grond.

Het relaas van Ton Roos en Margje Eshuis over de zware omstandigheden waarin Zeeuwse emigranten terecht kwamen, terwijl ze Nederland verlieten met de gedachte dat ze het veel beter zouden krijgen in Brazilië geeft een indrukwekkend beeld van het leven van deze emigranten.
Het relaas “Op een Dag Hollandes” is als PDF te downloaden (ruim 4MB) Geen acrobat reader?

Het PDF-bestand valt onder de copyrights van BDU uitgevers. Daar het bestand op meerdere locaties op internet te vinden is, lijkt het mij niet bezwaarlijk om dit bestand ook aan te bieden.

Je kunt ook het boek aanschaffen. Er is een nieuw initiatief gestart: De Braziliaanse koorts, als u hier het boek besteld, dan steunt u gelijk het initiatief.

Het Brazilie van nu

Uit “kwaad bloed” van Leighton Gage:

Brazilë heeft 180 miljoen inwoners, die in een land wonen met een oppervlak dat groter is dan het vasteland van de Verenigde Staten. Het land brengt satellieten in een baan om de aarde, gebruikt kernenergie voor vreedzame doeleinden, beschikt over de op één na grootste vloot privéjets ter wereld, exporteerd auto’s, wapens, vliegtuigen en consumenten elektronica. Het beschikt over een landbouwareaal van ongekende omvang, exporteerd landbouwproducten naar vrijwel elk continent en is ‘s werelds negende economie

Tegelijk is Brazilië het land met de grootste inkomens verschillen ter wereld, op Bangladesh na.
Meer dan 50% van het nationaal inkomen belandt bij de rijkste 10% van de bevolking. 54 miljoen Brazilianen leven onder de armoede grens. Een fractie van 1% van de bevolking bezit de helft van al het bouwland. 25 miljoen landarbeiders moeten van 2 dollar per dag zien rond te komen.